parafianowawies.info

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

W pierwsze soboty miesiąca zapraszamy na
NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Godz. 7.00 Msza Święta,
po Mszy św. różaniec i 15 minutowe rozmyślanie

Nabożeństwo pierwszych sobót to wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. Zostało podyktowane przez Matkę Bożą podczas objawień fatimskich.
„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje – przekazała Matka Boża w Fatimie.
Pamiętaj. Odprawiając to nabożeństwo zmieniasz świat, ratujesz grzeszników przed piekłem, a narody od zagłady!
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.”
Pan Jezus do s. Łucji - 10 grudnia 1925 r
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.”
Matka Boża do s. Łucji - 10 grudnia 1925 r


Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu.”
Matka Boża do s. Łucji - 17 grudnia 1927 r.


 
Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom.”
 
Benedykt XVI, Rzym 2011

 
Intencja wynagradzająca pierwszych sobót miesiąca
Intencją nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca jest pocieszanie Maryi swą miłością, pobożnością i ofiarą. Przedmiotem nabożeństwa pierwszych sobót jest wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy ranią Jej Serce, wbijając w nie ciernie swoich obelg i bluźnierstw.

Zbawiciel wskazuje w rozmowie z Siostrą Łucją na powód odprawiania nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.
Córko moja – powiedział Jezus do Siostry Łucji – powód jest prosty: chodzi o pięć rodzajów zniewag i obelg, którymi znieważa się Niepokalane Serce Maryi”.

Po czym Zbawiciel wymienił kolejno:
  1. obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu,
  2. przeciwko Jej Dziewictwu,
  3. przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu z jednoczesnym zastrzeganiem się w uznawaniu Jej wyłącznie za Matkę człowieka,
  4. wszystkie te obelgi, przez które usiłuje się otwarcie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec tej nieskalanej Matki,
  5. bluźnierstwa, które bezpośrednio Ją znieważają w Jej świętych wizerunkach.
Warunki nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi
Siostra Łucja przypomina: "Nie zapomnieć o intencji wynagradzającej, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót.”

 I – Spowiedź w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
Spowiedź w intencji wynagradzającej można odbyć w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej. Ważne jest, aby w pierwszą sobotę być w stanie łaski, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia (Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi).

Przed spowiedzią można odmówić modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.”

II – Komunia św. w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca
Przed Komunią św. lub po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić w sercu intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.
Można odmówić modlitwę:
Kocham Cię, Jezu, Królu Miłości odwiecznej i przyjmuję Cię z miłością na Króla mojego serca. Proszę, ukryj mnie na zawsze w Twoim boskim Sercu i przyjmij moje życie w hołdzie wdzięczności za dar zbawienia, którego udzielasz mi przez pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi. O czuła Matko. Przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny, Ojczyzny i świata, które ranią Twoje Niepokalane Serce! Aby wynagrodzić Ci za wszelkie cierpienia, których doznajesz od nas, niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną miłość Jezusa obecnego w moim sercu. Z miłością poddaję się Twojemu królowaniu, aby jak najszybciej zatryumfowało Twoje Niepokalane Serce. Ucieczko grzeszników, módl się za nami!”

 III – Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca
Na początku Różańca należy wzbudzić w sercu intencję wynagradzającą Niepokalanemu sercu Maryi
Można odmówić następującą modlitwę:
Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić Różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym Różańcem cierpienia Twojego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.”

 IV – Piętnastominutowe rozmyślanie w intencji wynagradzającej nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
Rozmyślanie polega na piętnastominutowym rozważaniu w sercu wraz z Maryją jednej lub kilku tajemnic Różańca. Najlepiej, gdy ten element nabożeństwa zostanie odprawiony na końcu. Przez spowiedź odsuwamy się od grzechu, przez Komunię św. jednoczymy się z Chrystusem, przez Różaniec wyciszamy nasze serce i wchodzimy w krąg zbawczego działania Boga. Jeśli warunki zostaną dobrze odprawione, nasze dusze są gotowe do spotkania z Maryją rozmyślającą.
Na początku rozmyślania należy wzbudzić w sercu intencję wynagradzającą Niepokalanemu sercu Maryi
Można odmówić następującą modlitwę:
Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwszą sobotę otwierasz swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twojego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego co tylko mogę ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego, małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. Amen”.

Opracowano na podstawie materiałów Sekretariatu Fatimskiego

 
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies