parafianowawies.info

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A.

 1. Strona internetowa http://parafianowawies.pl jest prowadzona przez parafię pw. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Wsi (zwaną dalej Parafią) z siedzibą: ul. Jana Pawła II 2,   32-651 Nowa Wieś, tel: 33 845 36 40, NIP: 5492197961, Regon: 040037029.
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A. (https://www.cashbill.pl).
 3. Serwis CashBill S.A.umożliwia dokonywanie płatności w formie darowiznna cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie parafii.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu CashBill S.A.
 6. Przekierowanie do serwisu CashBill następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie Parafii http://parafianowawies.pl. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny,
  • przelewy obsługiwane przez CashBill S.A.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności CashBill nie podlegają zwrotom.
 8. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest CashBill S.A. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne dorealizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Użytkownik serwisu CashBill może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności CashBill można składać w formie:
  • Pisemnej w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.),
  • Ustnej telefonicznie na numer: 32 438 45 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie CashBill,
  • Elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowegodostępnego na stronie https://www.cashbill.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zobacz również
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies