parafianowawies.info

Grupy parafialne

 • Liturgiczna Służba Ołtarza

  Ministranci i lektorzy mają swoje spotkania w każdą sobotę o godz. 9.00.

  Opiekunem grupy jest ks. Wojciech Pastwa.
  ====================================================================
  Pierwsze spotkanie formacyjne po wakacjach odbyło się 2 września 2017r. o godz. 9.00 w salce katechetycznej. Nasz opiekun, ks. Wojciech, podsumował  „Wakacyjny Maraton Dla Jezusa” oraz wręczył nagrody dla najlepszych ministrantów, którzy w czasie wakacji zdobyli najwięcej punktów za służbę przy ołtarzu.

  Bezkonkurencyjny okazał się Kuba Pawełkiewicz, który otrzymał główną nagrodę-hulajnogę. Pozostali uczestnicy otrzymali również nagrody za swój udział w maratonie.   
 • Schola dziecięca Angelus

  Grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej, która swoim śpiewem pragnie uwielbiać Pana Boga.
  Spotkania, które odbywają się co tydzień w piątek o godz. 16.30 prowadzi animatorka Dominika Żmudka.

  Opiekun grupy: ks. Wojciech Pastwa
 • Młodzieżowa Grupa „Echo”

  Spotkania grupy ECHO odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej.

  Opiekun grupy: ks. Wojciech Pastwa
   
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  W Y D A R Z E N I A
  ==================

   
  Świąteczne dekorowanie pierników
   
  W piątek 15 grudnia 2017r. na cotygodniowym spotkaniu młodzieżowej grupy Echo odbyły się drugie z kolei warsztaty kulinarne prowadzone przez panią Gabrysię z Cieszyna. Tym razem młodzież miała za zadanie udekorować lukrem i innymi spożywczymi ozdobnikami świąteczne pierniki. Zabawy przy tym było co nie miara, a efekty ich twórczej i artystycznej pracy można podziwiać na załączonych zdjęciach.
   
  ********************************************************************************

  Kulinarne talenty naszej młodzieży

  O tym, że nasza młodzież ma ukryte talenty kulinarne, mogliśmy się przekonać, obserwując ich poczynania podczas piątkowego (6.10.2017) spotkania w naszej salce katechetycznej. Na zaproszenie młodzieży „warsztaty kulinarne” poprowadziła pani Gabrysia, która zorganizowała konkurencję polegającą na przygotowaniu kanapek oraz deseru. Młodzież została podzielona na kilkuosobowe zespoły, które w ciągu 45 min musiały przygotować wyznaczone przez szefową dania. Efekty ich twórczej pracy oceniało jury w składzie: ks. proboszcz Mirosław Wądrzyk, ks. Wojciech Pastwa i Antoni Wadoń. Trudno jednak było wyłonić zwycięzcę, ponieważ wszystkie potrawy wyglądały bajecznie, perfekcyjnie i bardzo smakowicie. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę, która na pewno będzie przydatna w kuchni. Na koniec uczestnicy z wielkim apetytem i radością skonsumowali to, co sami przygotowali.
  ********************************************************************************

  ********************************************************************************

  „Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku. Paweł VI przypomniał o tym chrześcijanom i wszystkim ludziom naszych czasów w Adhortacji apostolskiej Gaudete in Domino”.
  /Jan Paweł II/
   
     Chrześcijańska radość według papieża Franciszka to dar Boży, wypełniający wnętrze człowieka. Nie możemy jej zakonserwować. Nie możemy mieć jej tylko dla siebie. Radością musimy się dzielić z innymi. Wtedy jest „cnotą pielgrzymującą”. Każde spotkanie z Jezusem jest radością, każde  spotkanie z bliźnim jest radością. Jeśli potrafimy ją dać i przeżywać z innymi, będziemy potrafili być wielkoduszni.
   
     Grupy parafialne: Służba Liturgiczna Ołtarza, Schola Dziecięca, Młodzieżowa Grupa „Echo” w sobotę 18 lutego 2017r. na wspólnym spotkaniu, które przygotowały pod opieką ks. Wojciecha Pastwy, bawiły się i razem spędziły cały wieczór, dzieląc się radością płynącą ze wspólnej zabawy, ufając, że każdy następny dzień będzie na pewno wstępem do jeszcze większej radości, ponieważ mamy wewnętrzną świadomość, że Bóg nas kocha.
  ********************************************************************************
   
 • Róże Różańcowe

     "Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

     Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

     Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.

  W naszej wspólnocie parafialnej istnieje sześć Róż Różańcowych, które obrały sobie nazwę Świętych, będących ich szczególnymi patronami:
     1. Róża męska św. Jana Chrzciciela (zelatorem jest Jan Wąsik)
     2. Róża św. Moniki  (zelatorka: Zofia Jarnot)
     3. Róża św. Rity (zelatorka: Elżbieta Pawełkiewicz)
     4. Róża św. Faustyny (zelatorka: Danuta Młocek)
     5. Róża św. Anny (zelatorka: Halina Ligęza)
     6. Róża św. Joanny Beretta-Molla – Róża Rodziców w intencji dzieci (zelatorka: Beata Pękala)
   
  Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00.

   
 • „Margaretki”

  "Margaretki" to siedmioosobowe grupy wiernych, którzy codziennie modlą się za konkretnych kapłanów.

     Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina), objawiła się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Ojciec Jozo wspomina słowa Maryi: Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia. Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemałe zgorszenie dla wiernych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła.
  MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O'Donnell. Margaret z Kanady. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choroba Heine-Medina podczas spotkania rodzinnego. Zawieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do Montrealu. Po trzech miesiącach leczenia, wróciła do domu, ale była całkowicie sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, Kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba Kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o tę formę modlitwy. Przyjmowała czasem 20 osób dziennie. Wielu Kapłanów podnosiła na duchu swoją modlitwą, wielu pomogła swoim cierpieniem. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpienia i modlitwy.

     Pani prof. Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, Quebec w Kanadzie założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret, i dlatego nazwała go jej imieniem. Imię to z francuskiego marguerite, oznacza polny kwiatek w Polsce nazywany margerytką.
   
     Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się więc mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.
 • Grupa Charytatywna

  Parafialna Grupa Charytatywna Św. Brata Alberta Chmielowskiego

  8 listopada 2016r. swoją działalność w naszej parafii rozpoczęła Grupa Charytatywna. Jej powstanie  zostało zaaranżowane jako odpowiedź na wezwanie, które niósł ze sobą Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Celem Grupy Charytatywnej w parafii pw. Św. M. M. Kolbego w Nowej Wsi jest działalność charytatywna oraz zachęcanie i mobilizowanie naszej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Wrażliwość na potrzeby bliźniego zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej są nieodzownym elementem wszystkich poczynań skierowanych na stałe rozpoznawanie sytuacji potrzebujących oraz możliwości niesienia im pomocy w różnych formach, zależnie od okoliczności. Osoby pracujące w Grupie organizują i świadczą konkretną pomoc potrzebującym. Jej skład stanowi 27 osób. Podczas pierwszego spotkania obrano jako patrona św. Brata Alberta Chmielowskiego.

  Osoby odpowiedzialne: Anna Gałuszka, Antoni Wadoń
   

 • Grupa Muzyczna „Barka”

     Grupa Muzyczna ,,Barka” została założona w 2016 roku z incjatywy kilku małżeństw naszej Parafii oraz ówczesnego ks. proboszcza Mirosława Wądrzyka.
  Powstała ona, aby muzyką i słowem wychwalać Imię Pana, bowiem te dwie rzeczy poruszają najwrażliwsze rejony duszy człowieka i zbliżają go do Boga.

     Na początku istnienia Grupa uświetniała okazjonalnie swym śpiewem Msze Św., a od września 2016 roku prowadzi pierwszosobotnie Adoracje Najświętszego Sakramentu.

   
  ,,Śpiew pozwala przeżywać wiarę, jako żywiołową radość i miłość,
  jako ufne wezwanie na zbawczą interwencję Bożą.”
  /św. Jan Paweł II
  /
   
   
     Celem naszej Grupy jest by jak największa liczba osób wraz z nami wysławiała Boga najpiękniejszą formą modlitwy jaką jest muzyka, dlatego ZAPRASZAMY w każdą pierwszą sobotę miesiaca na godzinę 20:00 do wspólnego adorowania Najświętszego Sakramentu.

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


  Adoracja - listopad 2016: Zobacz GALERIĘ zdjęć.
  Adoracja - styczeń 2017: Artykuł Gościa Niedzielnego, Galeria zdjęć (Źródło: GN)
  Trzeciopiątkowa Msza Św. - artykuł, galeria zdjęć.
  Adoracja - kwiecień 2017: Artykuł Gościa Niedzielnego, Galeria zdjęć (Źródło: GN)

 • Grupa Pielgrzymkowa

  Parafialna Grupa Pielgrzymkowa
  MIŁO WSPOMINAMY NASZE DOTYCHCZASOWE PIELGRZYMKI...
   
  Z naszej parafii organizowanych jest sporo wyjazdów pielgrzymkowych. Zarówno parafianie, jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości, bardzo polubili wspólne wędrowanie do różnych zakątków naszego pięknego kraju. Zdarza się, choć nieco rzadziej, że wyruszamy także w podróże zagraniczne.
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies