parafianowawies.info

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od 17 października 2020

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od 17 października 2020
Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:

W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski):
W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.
 
W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):
W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).
 
1.Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
 
2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 
3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 
4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 
5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii;
 
6. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o liczbie osób, jaka może przebywać w kościele. Tę samą informacją należy umieścić na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w gablotce parafialnej. 
 
 7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 
8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 
9. Księża i inne osoby zbierające składkę powinni używać maseczki;
 
10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 
11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 
12. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii świętej.
 
13. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy św. i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 
14. Przypominamy o dezynfekcji konfesjonałów, klamek, poręczy i innych często dotykanych miejsc w kościołach i kaplicach;
 
15. Zachęcamy do zainstalowania przy wejściach do kościoła dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym dla wiernych;
 
16. Pogrzeb
Organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła. Gdyby zmieniły się przepisy księża zostaną o tym niezwłocznie poinformowani;
 
17. Sakrament małżeństwa:
Prosimy o kontakt z parami, które w najbliższym czasie miały zawierać związek małżeński, aby z nimi ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);
 
18. Uroczystość Wszystkich Świętych:
Bardzo prosimy, aby zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarzy w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych.
 
W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy świętych polowych na cmentarzach.
Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele;
 
W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.
 
Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.
 
 
Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.
 

 
Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 150 osób.
 
Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).
 
Dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła.
 
W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.
 
Bardzo prosimy o przestrzeganie podanych zasad dla dobra własnego i każdego, kto jest obecny w kościele.
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies